ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 08/2560 ประจำวันที่ : 1 สิงหาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 ง 0656068 งวดที่ 8 ณ 6503440 งวดที่ 8 ห 2402292  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 M 3902647 งวดที่ 8 จ 9468871 งวดที่ 8 ช 1233405 งวดที่ 8 ผ 8543498 งวดที่ 8 ม 0403069  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2623535       3181244       4809826      6054577       7228314  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0507254       1176062       5024983      5190523       5223454  
    5938776       7582871       7629230      8968400       9784844  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0058536       1187530       1574370      2270292       2749774  
    2900813       3110378       4138916      4141297       4638643  
    4794070       5920240       6352072      6627168       7016987  
    7231404       7301276       7809049      8843876       9230063  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    129164 580043  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    28795 93347  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1034 2344 5814 6341