ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 71 - 104
เดือนที่ : 01/2561 วันที่ : 16 มกราคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 102 ญ 6996293 งวดที่ 91 ก 2020156 งวดที่ 92 J 3499197  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 95 ฎ 1340460 งวดที่ 96 D 7041702  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,862 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    2371250 4207183  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,655 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0277664 4760868 6673426 6938468 8827565  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,310 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0317470 1535291 2808375 3790850 8008583  
    8627608 8737640 9064139 9829171 9842744  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,790 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2020156 3499197 6996293  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 38,942 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    626053 868120  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 383,944 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    30129 88730  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,834,488 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3862 9508