ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 62 - 93
ครั้งที่ : 11/2559 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 65 C 1391136 งวดที่ 88 ญ 1142932 งวดที่ 90 O 4511828  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 70 G 2512088 งวดที่ 81 น 6346474  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,534 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0715657 9470798  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 8,835 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0165765 1643395 1930478 2650460 4092095  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 17,670 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0287101 2343454 2958820 3562192 4955588  
    5151517 5182531 5939428 6532686 7980849  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,298 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1142932 1391136 4511828  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,562 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    656634 957712  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 350,380 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    69428 88443  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,499,088 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    5462 9723