ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 01/2562 ประจำวันที่ : 30 ธันวาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 9 M 8530610 งวดที่ 9 N 0620086 งวดที่ 9 ฎ 8836879  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 O 5632046 งวดที่ 9 S 2032567 งวดที่ 9 จ 3589587 งวดที่ 9 ว 7166851 งวดที่ 9 ฮ 0382571  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 740 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0920623       5763621       6352334      7877929       9002708  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,480 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    2439219       4147031       4207647      4470908       5148511  
    5273315       6082645       9202014      9542469       9860032  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 2,960 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0017815       1201951       1440390      2581162       2634561  
    3705099       4166280       4285146      5939266       6605758  
    6623104       6665331       6836794      7802667       8304842  
    8334563       8505046       9350207      9830127       9969555  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,964 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    711154 803228  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 29,548 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    66215 99959  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 590,804 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0737 1757 3016 5059