ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 58 - 87
ครั้งที่ : 05/2559 วันที่ : 16 พฤษภาคม 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 67 J 1968369 งวดที่ 71 B 8346983 งวดที่ 75 ข 4696207  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 76 N 5083841 งวดที่ 82 น 3896334  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,202 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0484060 7105447  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 8,005 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1672432 3456181 4579223 6367783 9867096  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 16,010 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1343354 3695381 4851401 5218200 5841521  
    6231306 7162901 8392821 8397671 9252587  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 4,800 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1968369 4696207 8346983  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 32,248 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    665992 831971  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 317,638 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    02487 98889  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,171,952 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    9028 9937