ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 80 - 113
เดือนที่ : 10/2561 วันที่ : 16 ตุลาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 88 ค 1352825 งวดที่ 94 R 9044098 งวดที่ 102 A 9502422  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 83 ง 6669074 งวดที่ 104 P 7955848  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,014 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1177937 7904542  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,035 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4167693 5941589 6106628 7373521 9842779  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,070 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0993465 1623748 2370482 2877555 3743494  
    5868001 6240913 7876309 7963401 9807326  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,018 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1352825 9044098 9502422  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 40,114 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    909899 992122  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 399,346 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    05636 08927  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,991,664 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    8457 9348