ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 03/2560 ประจำวันที่ : 1 มีนาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 V 1630331 งวดที่ 8 ศ 8409824 งวดที่ 8 ส 8807548  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 F 9191798 งวดที่ 8 ข 4994845 งวดที่ 8 น 0936913 งวดที่ 8 บ 1171016 งวดที่ 8 ม 4953996  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3442868       6574139       6702891      7369627       7961416  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0178487       2243634       2680941      3094586       4467205  
    4870732       7788489       8140924      8161458       8585589  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0987654       2097829       2218557      3741323       4108253  
    4705000       4826562       5155831      5679681       5785229  
    6096698       6262737       6449875      7932570       8259215  
    8593787       8839592       9567319      9892650       9999212  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    838047 841034  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    05197 33688  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1935 2536 3097 3315