ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 10/2561 ประจำวันที่ : 1 ตุลาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 C 8112004 งวดที่ 8 W 6662116 งวดที่ 9 ฎ 9941936  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 E 8776030 งวดที่ 8 ฐ 0370269 งวดที่ 8 ส 9392199 งวดที่ 9 ข 8233462 งวดที่ 9 ณ 3014935  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0788840       1708094       2781897      3347536       8828089  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0619000       1362239       1616677      3399523       4485737  
    6402869       6607933       6936783      9387087       9617469  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 2,400 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0322162       0333853       0624171      1017148       1068975  
    3655170       3687970       4456570      4573423       4768271  
    4785253       6430776       6592893      6597465       6633277  
    7397399       7721557       9219012      9422510       9663234  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,406 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    260707 822505  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 23,980 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    64193 78249  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 479,456 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    5071 6040 7785 9842