ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 07/2560 ประจำวันที่ : 1 กรกฎาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 C 8920708 งวดที่ 8 D 7720223 งวดที่ 8 ณ 6941205  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 H 0060276 งวดที่ 8 Z 1277534 งวดที่ 8 ณ 7567447 งวดที่ 8 ด 3317896 งวดที่ 8 ท 3054055  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0566999       2358917       3090209      7533807       8094292  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0431064       0778211       2275058      2678852       2703758  
    6019907       6733416       7339580      7382070       7713540  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0556488       1033941       1103144      1208757       2755884  
    3309340       3706739       3774892      4159107       4968223  
    5035489       5057612       5594048      7041823       7375991  
    7379799       7653751       7753265      8551975       9150338  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    396973 998329  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    19578 50563  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    2849 3754 4489 4821