ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 07/2562 ประจำวันที่ : 1 กรกฎาคม 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 10 ฌ 2362572 งวดที่ 10 ษ 1985964 งวดที่ 10 ห 5142375  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 C 9110024 งวดที่ 8 ฉ 7925416 งวดที่ 9 F 8517318 งวดที่ 9 น 0560301 งวดที่ 9 ร 7930140  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1687809       2396395       3966560      7174552       9192420  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0614578       2265449       3668377      4780962       4963839  
    5271030       5965305       6711712      7572104       9192405  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0423311       0511660       1038884      1368735       3840577  
    3855818       4433371       4760102      5237085       5272950  
    5892027       6005134       6360888      6475284       6972203  
    7416767       8614219       9157870      9208555       9389077  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    084126 506271  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    78491 83815  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1190 3890 5424 7653