ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 06/2560 ประจำวันที่ : 1 มิถุนายน 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 S 3365623 งวดที่ 8 Y 6812017 งวดที่ 8 พ 9703030  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 Z 5363667 งวดที่ 8 จ 8594985 งวดที่ 8 จ 9421518 งวดที่ 8 อ 2233548 งวดที่ 8 อ 6215700  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1736202       1919940       6698573      7351342       9555790  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0495790       0771169       1083997      1964622       5018429  
    5407512       5459441       6162753      7606402       8281572  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0270644       0613336       0708779      0711126       1733320  
    2068483       2091890       3117996      3837296       4381930  
    4839972       5834178       5898959      5957829       6206809  
    6591311       6756777       8160162      9609535       9809037  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    045055 196331  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    93477 95626  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1210 1380 5103 8205