ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 86 - 126
เดือนที่ : 09/2562 วันที่ : 16 กันยายน 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 100 อ 4328402 งวดที่ 104 D 5712258 งวดที่ 123 ภ 3738812  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 102 ร 5279031 งวดที่ 117 M 6343711  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,138 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    8939892 9136664  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,345 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0988302 1122821 4880621 7218292 8547311  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,690 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0592321 1086573 3079560 3944871 4212702  
    5788301 5815895 6100842 8400991 8940942  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,204 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3738812 4328402 5712258  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 41,336 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    584609 600137  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 412,006 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    26931 86043  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,118,630 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    4233 4915