ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 02/2560 ประจำวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 Q 3565682 งวดที่ 8 T 7678386 งวดที่ 8 จ 0669916  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 J 0935329 งวดที่ 8 U 1451527 งวดที่ 8 V 2612608 งวดที่ 8 จ 5799694 งวดที่ 8 ว 6362576  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3376903       4192428       4316445      7964697       9903203  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0814674       1575837       1585650      3024270       3464647  
    3558508       4750098       5198396      7857844       8696177  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0068265       0167356       0320089      1125581       2176987  
    2997421       3663789       4265619      4270276       4276264  
    4533157       5760069       6326183      6351405       6983651  
    7526189       7732928       7809495      8731982       8830961  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    450762 627307  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    06549 91426  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1374 2530 3918 6357