ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 82 - 116
เดือนที่ : 02/2562 วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 86 ก 7350368 งวดที่ 94 ภ 6951715 งวดที่ 101 ธ 9346690  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 100 ส 5795789 งวดที่ 103 Y 9970545  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,068 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1660356 9890710  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,170 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0105250 0499695 1508521 1669253 9899136  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,340 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0932567 2702507 3020729 3036408 3339620  
    3506547 5842752 6670625 7939869 9164314  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,099 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    6951715 7350368 9346690  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 40,666 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    497835 569178  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 405,022 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    20709 88995  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,048,626 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3420 9571