ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 63 - 94
เดือนที่ : 01/2560 วันที่ : 16 มกราคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 71 ล 5759570     งวดที่ 76 ฮ 4939383     งวดที่ 83 A 8664656  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 76 T 9756375    งวดที่ 89 ค 2513210
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,562 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1168198 7387144  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 8,905 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2168219 2243269 5217910 7027983 8215806  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 17,810 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0164336 0174358 2546702 3675324 4441401  
    7369610 7594652 7991842 8316231 8850589  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,340 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4939383 5759570 8664656  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,880 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    502165 809666  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 353,472 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    12757 59019  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,529,906 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    4452 5598