ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 81 - 115
เดือนที่ : 12/2561 วันที่ : 16 ธันวาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 85 J 7866217 งวดที่ 92 ณ 7097409 งวดที่ 97 ฐ 2760876  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 104 ฮ 9405560 งวดที่ 113 X 7964671  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,056 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    5000914 7919843  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,140 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1354430 4965749 5343942 7378179 8983445  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,280 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0930877 3573662 7873629 8491823 8720954  
    8893860 9482749 9493993 9532020 9650878  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,081 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2760876 7097409 7866217  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 40,536 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    200834 438135  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 403,626 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    00133 14676  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,034,552 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    9409 9533