ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 10/2560 ประจำวันที่ : 1 ตุลาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 C 0624640 งวดที่ 8 ก 8832020 งวดที่ 8 ช 8805606  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 A 8879401 งวดที่ 8 ก 9172993 งวดที่ 8 ค 7696376 งวดที่ 8 ธ 7626695 งวดที่ 8 ธ 9470326  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2629904       2893340       3964354      8278868       8585914  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0095512       0244796       1705373      2423375       3274754  
    6644825       6794311       8986213      9802000       9840488  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0094245       0112629       0313260      0470604       2249511  
    2316504       2569409       2747628      3093892       3791533  
    3909755       4259553       5658034      5688589       6239596  
    7249467       8953911       9476966      9621240       9972292  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    499472 731441  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    01290 66294  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0518 0578 2452 3380