ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 81 - 115
เดือนที่ : 01/2562 วันที่ : 16 มกราคม 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 86 ท 1214973 งวดที่ 105 ง 5843766 งวดที่ 110 R 8850132  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 86 R 3693642 งวดที่ 95 ษ 4255337  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,056 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    4308879 8300223  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,140 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0482574 0986856 6065871 7562732 8334723  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,280 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0457746 0580647 0906819 1826489 2292843  
    4649851 5830113 6374173 8168185 8549419  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,081 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1214973 5843766 8850132  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 40,558 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    385491 442441  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 403,818 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    20712 91786  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,036,470 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3319 7533