ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 05/2561 ประจำวันที่ : 2 พฤษภาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 N 6241844 งวดที่ 8 ง 0424814 งวดที่ 8 ท 0121275  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 X 7661869 งวดที่ 8 ข 0980882 งวดที่ 8 ข 4839463 งวดที่ 8 ธ 2571332 งวดที่ 8 ร 4390343  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1636107       2284304       4246888      6678987       8133189  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0452327       3430845       5376074      6713479       8507267  
    8715903       8870864       9041668      9555307       9729649  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0199510       0282225       0965676      0988051       1003705  
    2404029       4188136       4472567      4672458       5295880  
    5484853       6173387       6709632      6721492       7464583  
    7615885       7630554       8166158      8712858       9082869  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    228884 762964  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    21009 25541  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0044 2710 3551 5245