ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 04/2560 ประจำวันที่ : 1 เมษายน 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 B 3092040 งวดที่ 8 S 7935882 งวดที่ 8 ฉ 6775024  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 N 2392596 งวดที่ 8 W 1264357 งวดที่ 8 ง 5224692 งวดที่ 8 ฌ 0383675 งวดที่ 8 อ 8297795  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1763908       2516733       5274620      7530022       7775059  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0461321       0627760       1777018      2568763       4968254  
    6951236       7282787       7503221      9237753       9855406  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0270119       0336500       0476458      0676630       0712300  
    0931794       1378550       1711624      1971344       2359206  
    3333988       3834544       4161083      4226485       6418173  
    6433413       6793704       7325249      7985048       9559718  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    259891 764111  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    11620 76252  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0716 2022 3238 4741