ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 70 - 103
เดือนที่ : 12/2560 วันที่ : 16 ธันวาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 72 ห 5612744 งวดที่ 84 ร 3826337 งวดที่ 95 O 9546072  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 102 V 5892221 งวดที่ 90 ศ 4516254  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,880 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    2922329 7977503  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,700 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0810414 2962157 7599862 8293381 9534216  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,400 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0314166 0378636 0704803 3660018 4155314  
    5073338 5944552 6114435 8598864 9962845  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,817 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3826337 5612744 9546072  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 39,110 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    184425 587788  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 385,612 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    17343 43354  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,851,148 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1911 3563