ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 11/2561 ประจำวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 R 7144045 งวดที่ 8 จ 3525898 งวดที่ 9 ห 9065897  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 ม 9166538 งวดที่ 9 G 7149590 งวดที่ 9 O 7925894 งวดที่ 9 ร 3689711 งวดที่ 9 ฮ 7426278  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0033666       0860773       5094414      5815536       9704585  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0047343       1894422       1920610      3635578       5094866  
    6186038       6614856       7763463      8889784       9968311  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 2,400 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0201093       0823042       0867454      1672837       1718686  
    2065990       2083907       2097501      2380553       2857659  
    3118368       3314254       4336876      5023443       5214853  
    8498771       8719300       9132710      9163632       9289495  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,406 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    208672 687585  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 23,980 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    03232 83810  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 479,456 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0552 1480 4747 8518