ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 86 - 121
เดือนที่ : 05/2562 วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 100 ฌ 4077047 งวดที่ 100 ฮ 6041113 งวดที่ 119 G 4232288  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 103 J 1619434 งวดที่ 112 ช 3411431  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,100 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    3529364 8763145  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,250 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0720255 0866307 2119753 5576695 7463281  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,500 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    2375144 2841133 3359898 3693234 4257051  
    4542058 4827992 5048074 5421032 9631144  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,147 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4077047 4232288 6041113  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 40,972 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    228248 279958  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 408,176 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    30997 38270  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,080,212 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    4993 6304