ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 79 - 113
เดือนที่ : 09/2561 วันที่ : 16 กันยายน 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 97 N 5846881 งวดที่ 100 B 4866357 งวดที่ 104 ย 6844318  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 99 P 4196013 งวดที่ 102 M 8977590  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,986 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0049957 0155275  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,965 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2099409 2647085 4776160 5410163 6532504  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,930 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0001180 0712394 1792226 5595833 6410862  
    6828521 9164296 9258929 9297436 9411649  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,976 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4866357 5846881 6844318  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 39,850 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    689716 946791  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 396,696 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    23651 24867  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,965,166 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    4018 4468