ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 65 - 98
เดือนที่ : 06/2560 วันที่ : 16 มิถุนายน 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 69 ล 6031583     งวดที่ 73 E 9056239     งวดที่ 92 ฒ 9123234  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 78 J 2262388     งวดที่ 90 H 6894753  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,780 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    6618709 7142062  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,450 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3364970 3972563 4400121 4989650 9882379  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 18,900 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0496620 0722077 0893834 2456628 3418553  
    3497375 6389355 7783505 8875625 9044536  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,667 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    6031583 9056239 9123234  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 38,050 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    367647 853521  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 375,016 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    06971 13168  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,745,194 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3368 4170