ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 65 - 97
เดือนที่ : 05/2560 วันที่ : 16 พฤษภาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 79 K 8166072     งวดที่ 80 G 9570595     งวดที่ 89 W 4915455  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 71 A 3555273 งวดที่ 94 R 5691235  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,736 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    5664080 7121397  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,340 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2396397 2420771 5369961 7258255 7481220  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 18,680 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0255448 1531314 2794817 3090115 5711570  
    6474945 7020125 9099634 9267956 9427224  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,601 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4915455 8166072 9570595  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 37,608 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    128580 641699  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 370,660 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    48386 93918  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,701,676 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    5885 8864