ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 59 - 88
ครั้งที่ : 06/2559 วันที่ : 16 มิถุนายน 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 68 ก 9165911 งวดที่ 69 จ 4909086 งวดที่ 70 ญ 5347655  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 63 F 3315270 งวดที่ 84 J 3203546  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,318 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    6381193 8440958  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 8,295 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0166652 5060989 6243555 7375401 7793284  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 16,590 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1227084 2724026 3222854 4986363 5330523  
    5743817 5911774 6562163 6868046 7651429  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 4,974 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4909086 5347655 9165911  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 33,388 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    354810 579957  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 328,976 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    45489 50398  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,285,260 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    7430 9696