ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 63 - 94
ครั้งที่ : 12/2559 วันที่ : 16 ธันวาคม 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 64 W 3417459 งวดที่ 64 ภ 2450515 งวดที่ 83 ท 5227488  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 69 ญ 4089836 งวดที่ 91 ฬ 9352766  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,532 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    5666167 6369979  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 8,830 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0763491 1270749 2386436 9668986 9816052  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 17,660 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1263363 1807489 2125137 4477247 4710891  
    6921271 7916309 8213987 8493767 8979311  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,295 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2450515 3417459 5227488  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,564 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    292093 454276  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 350,376 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    76128 80697  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,498,974 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    6473 8144