ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 06/2562 ประจำวันที่ : 1 มิถุนายน 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 10 O 8218139 งวดที่ 10 ด 6616443 งวดที่ 9 ฉ 6608207  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 10 พ 4917920 งวดที่ 8 ข 2699507 งวดที่ 8 จ 0209593 งวดที่ 9 G 9140795 งวดที่ 9 ม 4536055  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2532924       2783513       2923460      6086033       8016277  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0604095       0949737       1530822      2647824       5219158  
    7025469       7976123       8208183      8826554       9516384  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0018126       0861081       1145018      3222504       3922365  
    4008593       4158513       4254795      4631490       5388744  
    5480073       5689397       6282811      6971832       7397495  
    7556007       7953725       8182477      8726005       9973368  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    351070 702763  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    68019 84105  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1728 2625 6758 7992