ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 05/2560 ประจำวันที่ : 2 พฤษภาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 K 1378494 งวดที่ 8 ช 1498836 งวดที่ 8 ศ 6218813  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 J 1686161 งวดที่ 8 M 7963994 งวดที่ 8 ข 0190772 งวดที่ 8 ข 2382709 งวดที่ 8 ฌ 1988656  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1293839       1478176       3695881      7109776       7612185  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1223126       3709719       4966926      5393689       5802170  
    5949182       6623946       7977010      9213006       9474074  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0132705       0375613       1378137      1415125       2044881  
    2290246       2439797       2832047      2845820       3145080  
    3817573       4055097       4222564      5952279       6233605  
    7703468       9083501       9273695      9716623       9993803  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    346202 918340  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    01144 89579  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    2149 6294 8119 9974