ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 12/2561 ประจำวันที่ : 1 ธันวาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 9 U 5804700 งวดที่ 9 ฌ 0214987 งวดที่ 9 ษ 2055986  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 Y 1141254 งวดที่ 8 ผ 0729746 งวดที่ 9 H 2828903 งวดที่ 9 W 0865144 งวดที่ 9 W 6478345  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1993553       2019651       2172054      4863032       7045889  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0856649       1122474       2252135      2452155       3892816  
    4010393       7695696       7803947      8011518       9866759  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 2,400 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0162665       1058470       1677069      1768916       2239386  
    2249392       2772908       3350720      3416394       3432945  
    3873326       4045938       4674896      4782411       4844081  
    5118672       6659876       8616308      8926402       9290814  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,406 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    173658 900011  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 23,980 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    70958 89851  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 479,456 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0535 2967 3219 8592