ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 07/2561 ประจำวันที่ : 1 กรกฎาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 K 8058634 งวดที่ 9 D 3892167 งวดที่ 9 ข 9318151  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 Y 3975697 งวดที่ 8 ฐ 6224972 งวดที่ 9 F 0261350 งวดที่ 9 ร 0559056 งวดที่ 9 ศ 8055420  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1563083       3972833       5233822      8702706       9431913  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1246637       1342204       1417627      1961514       3034924  
    3368189       5286891       5663651      6443630       8596564  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 2,400 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0715388       2197862       3333375      3457445       4015352  
    4374924       4423381       4489124      4757059       4798508  
    6437007       6717268       7122907      7386666       7790418  
    8087151       8479904       9067384      9145481       9757001  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,406 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    021056 286714  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 23,980 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    49589 72331  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 479,456 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    2152 7623 8988 9656