ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 78 - 110
เดือนที่ : 07/2561 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 84 H 9297052 งวดที่ 89 ว 2129244 งวดที่ 102 G 4763917  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 97 ผ 3447739 งวดที่ 110 ค 9547751  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,890 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    4284730 7652785  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,725 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1690397 1746966 2634116 3057444 3318276  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,450 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0213828 0729214 1488441 2120135 2651345  
    3321075 4991503 5003504 6613813 9237310  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,832 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2129244 4763917 9297052  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 38,908 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    304023 695759  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 387,272 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    36482 46670  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,870,906 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3654 5615