ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 68 - 101
เดือนที่ : 10/2560 วันที่ : 16 ตุลาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 73 C 7317404 งวดที่ 87 B 4175987 งวดที่ 97 Q 6846017  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 100 ผ 0932131 งวดที่ 72 Q 9245782  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,860 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0399697 3868893  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,650 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4848985 5170471 6499738 6607090 7609411  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,300 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0122687 0697728 1173065 1748229 3213078  
    3481529 4509998 5528001 7786576 8338357  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,787 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4175987 6846017 7317404  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 38,898 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    352925 509858  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 383,472 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    43456 47728  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,829,684 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0175 3353