ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 60 - 91
ครั้งที่ : 08/2559 วันที่ : 16 สิงหาคม 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 67 ภ 7103244 งวดที่ 72 พ 9214825 งวดที่ 74 ฌ 0242259  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 72 ษ 5058951 งวดที่ 84 ฒ 2547275  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,454 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    6799339 6987785  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 8,635 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0770465 3141759 4210916 4723478 5698970  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 17,270 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0288808 0835264 1256906 1411884 2169139  
    2820729 4572808 5831849 6076702 9093654  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,178 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0242259 7103244 9214825  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 34,786 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    387280 962952  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 342,724 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    52122 73658  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,422,602 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1621 9346