ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 02/2562 ประจำวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 10 ล 5867833 งวดที่ 8 O 9788077 งวดที่ 9 ถ 3846719  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 ม 4468246 งวดที่ 9 E 3474182 งวดที่ 9 Y 3297261 งวดที่ 9 ฉ 7867796 งวดที่ 9 พ 5561206  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 830 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0435834       1723524       2250827      3685970       9541979  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,660 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1818708       2560868       2790311      3403063       3960797  
    4329676       4616316       4773261      5403326       9621888  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,320 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0215527       0416744       0788111      0923248       1040792  
    1658895       2079590       3080004      3945523       4193008  
    4933337       5426814       6035903      6423806       6538178  
    7976116       8326451       8685724      9906079       9941944  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,312 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    336587 958072  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 33,030 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    33635 96850  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 660,436 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1487 2421 7368 8924