ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 57 - 82
ครั้งที่ : 02/2559 วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 75 ฎ 8171588 งวดที่ 75 ล 5236053 งวดที่ 78 D 5751881  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 61 K 7079757 งวดที่ 72 L 6041346  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 2,914 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    5044525 8990674  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 7,285 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1324135 1858481 2534478 5978126 7026061  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 14,570 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1256606 1491116 2383194 2963555 3232032  
    6226558 6940176 6985096 7444746 8887920  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 4,368 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    5236053 5751881 8171588  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 29,368 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    543625 670893  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 289,074 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    58848 71896  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,886,524 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    7282 7485