ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 85 - 120
เดือนที่ : 04/2562 วันที่ : 16 เมษายน 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 85 ศ 1040642 งวดที่ 97 W 8911887 งวดที่ 115 A 9631817  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 88 ฬ 0797542 งวดที่ 111 ท 8564378  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,074 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1308684 5849415  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,185 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0160112 2306616 7289697 8076959 9877486  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,370 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    2004546 2421674 3654066 5079009 5793818  
    6537165 8300643 9407915 9488678 9526429  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,108 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1040642 8911887 9631817  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 40,716 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    393568 545671  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 405,616 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    18866 82476  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,054,594 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0121 8695