ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 64 - 96
เดือนที่ : 03/2560 วันที่ : 16 มีนาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 70 ฌ 3678000     งวดที่ 71 O 8451450     งวดที่ 81 ด 7463375  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 66 ถ 8617509     งวดที่ 77 F 8073290  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,658 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0251079 9791081  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,145 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2606005 5508214 8279433 9026259 9100077  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 18,290 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0446833 1861868 3780421 4780175 6179841  
    6581964 7110441 8889968 9392051 9962013  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,484 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3678000 7463375 8451450  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 36,832 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    558920 703275  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 362,916 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    20756 87545  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,624,280 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    6666 9283