ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 77 - 110
เดือนที่ : 06/2561 วันที่ : 16 มิถุนายน 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 85 D 2174222 งวดที่ 92 ด 8864622 งวดที่ 95 ว 0697930  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 82 A 1267030 งวดที่ 98 จ 2078859  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,898 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0416528 9331101  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,745 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4142668 6040650 6595656 7712588 7757293  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,490 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0156453 0783242 1393405 2242598 2884693  
    3234416 3540052 4952069 5168424 9052580  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,844 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0697930 2174222 8864622  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 38,930 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    064975 186088  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 387,506 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    40277 63789  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,873,288 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0840 4198