ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
  สลากออมสินหาย ชำรุด หรือครบกำหนดจะทำอย่างไร ติดต่อใคร
  Posted by Global Administrator on 06/07/2563 02:37

  สลากออมสิน ถือเป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความมั่นคงในเงินต้นสูง และได้ลุ้นรับผลตอนแทนที่น่าพึงพอใจ เมื่อคุณซื้อสลากออมสินแล้ว คุณจะได้ลุ้นโชคทุกเดือน ซึ่งรางวัลที่ 1 มีมูลค่าสูงถึง 10 ล้านบาท และมากถึง 3 รางวัล เมื่อครบกำหนดอายุ ก็จะได้รับเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย


  แต่ก่อนที่เราจะซื้อสลากออมสินก็ควรจะรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การดูแลรักษา หรือดำเนินการหากสลากเสียหาย หรือเมื่อครบกำหนด จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง


  วิธีจัดการ หากสลากออมสินหายหรือชำรุด

  สลากออมสินหาย ชำรุด หรือครบกำหนดจะทำอย่างไร ติดต่อใครสลากออมสินหาย ชำรุด หรือครบกำหนดจะทำอย่างไร ติดต่อใครสลากออมสินหาย ชำรุด หรือครบกำหนดจะทำอย่างไร ติดต่อใครสลากออมสินหาย ชำรุด หรือครบกำหนดจะทำอย่างไร ติดต่อใคร

  หากสลากออมสินหายหรือชำรุด ก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะสามารถทำเรื่องขอออกสลากใบแทนได้ทุกสาขาธนาคาร  โดยเตรียมหลักฐานและเอกสารได้แก่

  1. บัตรประชาชน
  2. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (สส.2ข)  
  3. ใบแจ้งความ (กรณีสลากสูญหายหรือชำรุดที่ไม่สามารถมองเห็นเลขที่สลาก (สส.1) ได้ครบถ้วนหรือชัดเจน)  
  หรือ
  4. ใบสลาก (สส.1) (กรณีสลากชำรุดแต่สามารถมองเห็นเลขที่สลาก (สส.1) ได้ครบถ้วนหรือชัดเจน ไม่ต้องมีใบแจ้งความ) 

  จากนั้นจึงติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งให้ออกสลากใบแทน โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท
  ในการติดต่อนั้น มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแต่ประเภทของสลาก ดังนี้

  • กรณีสลากที่เป็นทะเบียนบัญชีร่วม ให้ผู้ฝากทุกคนลงลายมือชื่อในแบบคำขอการออกสลากใบแทน
  • กรณีสลากที่เป็นทะเบียนบัญชีนิติบุคคล ให้ผู้แทนของนิติบุคคลที่เปิดบัญชีลงลายมือชื่อในแบบคำขอการออกสลากใบแทนตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร
  • กรณีบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (สส.2 ข) สูญหายหรือชำรุด ไม่ต้องมีใบแจ้งความ มีค่าธรรมเนียมออกใหม่ 20 บาท

  วิธีจัดการ เมื่อสลากครบกำหนด และรับเงินรางวัล

            เมื่อครบกำหนดแล้ว ผู้ฝากสามารถถอนคืนฉลากด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
  หากต้องการมอบฉันทะ ต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของทะเบียนเท่านั้น โดยให้เจ้าของสลากลงลายมือชื่อที่ใบถอนสลากในช่องลายมือเจ้าของบัญชี (ด้านหน้าใบถอนสลาก) และลงลายมือชื่อในส่วนของการมอบฉันทะในช่องลายมือชื่อเจ้าของบัญชี (ด้านหลังใบถอนสลาก) พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนตัวจริง  ใบสลาก (สส.1) และบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (สส.2ข) มอบให้ผู้รับมอบฉันทะไปดำเนินการถอนคืนสลากแทน

           ตามปกติ เมื่อถูกรางวัล เงินรางวัลนั้น ๆ จะถูกโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ แต่หากไม่ได้ทำการโอนไว้ เมื่อถอนคืนสลาก หากมีรางวัลค้างจ่าย ก็จะมอบเงินรางวัลของสลากนั้น ๆ แก่เจ้าของสลาก  

           ในกรณีที่การถอนคืนสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
  คิดค่าธรรมเนียมการถอน หมื่นละ 10 บาทต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และค่าคู่สายออนไลน์อีก 20 บาททั้งนี้ สำหรับสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน (ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนคืนต่างสาขา)

  เพียงเท่านี่ ผู้ฝากทุกท่านก็สามารถเป็นเจ้าของสลากออมสินได้อย่างสบายใจ และรับทราบวิธีปฏิบัติหากเกิดปัญหา หรือสลากครบกำหนด หากใครมีคำถามเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อธนาคารออมสินที่พร้อมให้คำตอบค่ะ

     สลากออมสินหาย ชำรุด หรือครบกำหนดจะทำอย่างไร ติดต่อใคร
  -------------------------------------------------