5 ขั้นตอนยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > 5 ขั้นตอนยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจ

5 ขั้นตอนยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจ

 

Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 01

 

 

Aw ลงทะเบียน1

ลงทะเบียน ใน www.gsb.or.th

 

Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 02

 

 

Arr1

 

 

Aw ลงทะเบียน2

ตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้น หลังลงทะเบียนภายใน 5 วัน ทำการ

 

Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 04

Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 05

 

Arr1

 

Aw ลงทะเบียน3

ผู้ที่ “ผ่าน” การพิจารณาเบื้องต้นจะได้รับ SMS แจ้งเตือนภายใน 3 วัน

Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 07

Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 06

 

Arr1

 

Aw ลงทะเบียน4

ยื่นกู้ผ่าน MyMo รอรับผลการอนุมัติผ่าน SMS หรือแจ้งเตือนใน MyMo ภายใน 3 วัน

Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 08

 

 

Arr1

 

 

Aw ลงทะเบียน5

ทำสัญญาผ่าน MyMo ภายใน 7 วัน หลังจากทำสัญญาแล้ว ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีภายใน 1 วัน

 

Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 11

 

Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 09
Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 10

 

Ad 5 ขั้นตอน ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ”​ Resize 12