ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:10 รอบที่ 4
เลือกดูย้อนหลัง
รอบที่
สกุลเงิน ธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
  ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข ตั๋วเงิน/สวิฟท์
USD 1-2 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา :1-2 31.00 32.35
USD 5-20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา :5-20 31.39 32.39
USD 50-100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา :50-100 31.78 32.43 31.89 31.99 32.29
AUD ดอลลาร์ ออสเตรเลีย 23.61 24.98 - 23.913 24.892
CAD ดอลลาร์ แคนาดา 24.31 25.32 - - -
CHF ฟร้งก์ สวิสเซอร์แลนด์ 31.45 32.81 - 31.998 32.767
CNY เรนมินบิ จีน 4.62 5.14 - - -
DKK โครน เดนมาร์ก 4.77 5.14 - 5.005 5.099
EUR ยูโร สหภาพยุโรป 36.98 38.05 37.115 37.232 37.936
GBP ปอนด์สเตอร์ลิง สหราชอาณาจักร 42.08 44.39 42.438 42.571 43.438
HKD ดอลลาร์ ฮ่องกง 3.97 4.18 - - -
JPY เยน ญี่ปุ่น 0.2875 0.3014 0.2892 0.2901 0.2985
KRW วอนเกาหลีใต้ 0.0266 0.0344 - - -
MYR ริงกิต มาเลเซีย 7.40 8.31 - - -
NOK โครน นอรเวย์ 3.77 4.07 - 3.935 4.029
NZD ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 21.75 23.02 - - -
SEK โครนา สวีเดน 3.47 3.76 - 3.633 3.709
SGD ดอลลาร์ สิงค์โปร์ 23.52 24.41 - 23.701 24.409
TWD ดอลลาร์ไต้หวัน 0.95 1.22 - - -
- (หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะเดินทางที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร 0 2299 8541 หรือ 0 2299 8000 ต่อ 010340,010335