บริการทางการเงินผ่านตู้ ATM

บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน จากเครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน

การสอบถาม การถอนเงิน การโอนเงิน การเปลี่ยนรหัสประจำตัว และบริการอื่น ๆ สามารถทำผ่าน
เครื่อง ATM

ลักษณะการให้บริการ

ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ได้แก่ การสอบถาม การถอนเงิน การโอนเงิน การเปลี่ยนรหัสประจำตัว และบริการอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้ใช้บัตร

 • มีบัญชีเผื่อเรียกในชื่อของตนเอง
 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์

เงื่อนไขการใช้บัตร

บัตรออมสิน เอทีเอ็ม

 • ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM อย่างต่ำครั้งละ 100 บาท ไม่เกินวันละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท วงเงินถอน สูงสุดไม่เกินวันละ 100,000 บาท

บัตรออมสิน เดบิต / บัตรออมสินวีซ่า เดบิต อินสแตนท์

 • ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM อย่างต่ำครั้งละ 100 บาท ไม่เกินวันละ 10 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท วงเงินถอน สูงสุดไม่เกินวันละ 200,000 บาท

***ทำรายการถอนหรือสอบถามผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในเดือนเดียวกัน 5 ครั้งแรก ไม่คิดค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ครั้งที่ 6 คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท***

เอกสารการขอใช้บัตร

 • สมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งไม่เป็นบัญชีร่วม หรือบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ครั้งละ 100 บาท
 • ค่าทำบัตร ครั้งละ 100 บาท กรณีทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม หรือบัตรชำรุด หรือบัตรหาย
 • ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรออมสิน เอทีเอ็ม 180 บาท / ปี , บัตรออมสินวีซ่า เดบิต , บัตรออมสินวีซ่า เดบิต อินสแตนท์ 200 บาท / ปี

เงื่อนไขอื่นๆ

ธนาคารออกบัตรได้เพียงบัญชีละหนึ่งบัตรเท่านั้น

ข้อแนะนำในการใช้บัตร ATM

 • กรุณาอย่าสอดบัตร หักงอ หรือชำรุดเข้าเครื่อง ATM
 • โปรดทำรายการด้วยตนเองและระวังคนแปลกหน้า
 • เพื่อความปลอดภัยโปรดอย่าเก็บบัตรและรหัส ATM ของท่านไว้ด้วยกัน
 • เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับธนาคารควร เก็บใบบันทึกรายการครั้งสุดท้ายไว้

กรณีมีปัญหาในการใช้บริการ

โปรดติดต่อกับสาขาเจ้าของเครื่อง ATM หรือสาขาที่ท่านเปิดบัญชี หรือติดต่องานบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โทร.0-2299-8555 หรือ
0-2279-9009 ตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาการเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน จากเครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน และสามารถใช้บริการจากเครื่อง ATM ในเครื่อข่าย ATM POOL ทั่วประเทศ