ตารางเปรียบเทียบ เงินฝากประเภทต่างๆ จากธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินก็มีบริการฝากเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม
โดยประเภทของการฝากเงินที่ ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ มีดังนี้

 

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

สินเชื่อเช่าซื้อ

สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อไทรทอง
เอนกประสงค์

สินเชื่อเพื่อ
การศึกษา

สินเชื่อไปทำงาน
ต่างประเทศ

สินเชื่อสวัสดิการ

สินเชื่อชีวิต
สุขสันต์

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์

อายุผู้ขอเช่าซื้อ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 20 - 60 ปี อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
จุดเด่นบริการ
เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน
เพื่อการอุปโภคหรือการบริโภค
เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้รับส่วนลด 50% ของดอกเบี้ยคงค้าง สำหรับเช่าซื้อรถยนต์
เป็นรากฐานสำคัญ ของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี
ส่งเสริมและช่วยสานฝัน ของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด
เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุน
เพื่อการอุปโภคและบริโภค
ซื้อเครื่องใช้จำเป็น ภายในครัวเรือน, ซื้อยานพาหนะ
เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
เป็นบุคคลที่ประสงค์จะ เดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางบริษัทจัดหางาน
เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ
เป็นผู้ฝากเงินประเภทใด ประเภทหนึ่งของธนาคาร
เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ
เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถทำนิติกรรมได้
สามารถนำทรัพย์สินที่จำนองกับธนาคารฯ มากู้เพิ่มเพื่อใช้จ่ายส่วนบุคคล
สามารถกู้แบบผสมทั้งเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้เบิกเกินบัญชีได้
กู้ได้สูงสุดถึง 100%
ระยะเวลากู้นานสูงสุด 35 ปี
สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
วงเงินกู้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท - ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง ไม่เกิน 2,000,000 บาท - ไม่เกิน 150,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร ไม่เกิน 2,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศธนาคาร - ตามประกาศธนาคาร ตามประกาศธนาคาร - ตามประกาศธนาคาร ตามประกาศธนาคาร ตามประกาศธนาคาร ตามประกาศธนาคาร ตามประกาศธนาคาร ตามประกาศธนาคาร
ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 15 ปี ไม่เกิน 72 งวด ไม่เกิน 30 ปี ไม่เกิน 20 ปี ไม่เกิน 60 ปี ไม่เกิน 18 เดือน ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี ไม่เกิน 15 ปี ไม่เกิน 35 ปี ไม่เกิน 210 ปี
หลักประกันผู้กู้ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด - ที่ดิน / ที่ดินและอาคาร / ห้องชุด ที่ดิน / ที่ดินและอาคาร
สมุดเงินฝากออมสิน
ที่ดิน / ที่ดินและอาคาร
บุคคลค้ำประกัน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นข้าราชการ สลากออมสินพิเศษ หรือ สมุดเงินฝากออมสิน ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด ที่ดิน / ที่ดินและอาคาร / ห้องชุด ที่ดิน / ที่ดินและอาคาร / ห้องชุด / บุคคลค้ำประกัน / หลักทรัพย์อื่น
รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ
 

สินเชื่อครู

สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ

สินเชื่อแบบฉับพลัน

อายุผู้ขอเช่าซื้อ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
จุดเด่นบริการ ช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรชุมชน และเครือข่าย แก้ไขปัญหาความยากจน ของประชาชนให้หมดไป แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว ค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน
วงเงินกู้ ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศธนาคาร ร้อยละ 1 ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ยคงที่) ร้อยละ 1 ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ยคงที่)
ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 30 ปี ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 6 เดือน
หลักประกันผู้กู้ ผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน บุคคลค้ำประกัน ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีประวัติการชำระเงินดี ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ
 • คำนวนสินเชื่อ

  เริ่มต้นการคำนวณ
  สะดวกใช้งานง่าย

 • ค้นหาสาขา

  คุณสามารถค้นหาสาขาธนาคาร
  เพื่อขอซื้อสลากออมสิน ได้อย่างสะดวก
  และรวดเร็วภายในไม่กี่ขั้นตอน

 • ติดต่อธนาคาร

  สอบถามรายละเอียด
  เกี่ยวกับการซื้อสลากออมสิน
  (662) 299-8000 กด 2 หรือ