บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

สะดวกสบายยิ่งขึ้น กับการใช้จ่ายผ่านบัตร

สามารถรูดซื้อสินค้า ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสินค้าบริการ และใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรได้

ลักษณะการให้บริการ

 • รูดซื้อสินค้าได้มากกว่า 29 ล้านแห่งทั่วโลก
  ที่มีเครื่องหมาย 
 • ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย
      
 • โอนเงินภายในบัตร โอนเงินภายในธนาคารออมสิน โอนเงินไปธนาคารอื่น
 • ชำระค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบาย
  ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ ได้ที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้ใช้บัตร

 • มีบัญชีเผื่อเรียกในชื่อของตนเอง
 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์

เงื่อนไขการใช้บัตร

 • ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM อย่างต่ำครั้งละ 100 บาท
  ไม่เกินวันละ 10 ครั้ง วงเงินถอน สูงสุดไม่เกินวันละ 200,000 บาท
 • ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าที่รับบัตร VISA
  ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน วันละ 100,000 บาท
 • ทำรายการถอนหรือสอบถามผ่านเครื่อง ATM
  ต่างธนาคารภายในเดือนเดียวกัน 5 ครั้งแรกไม่คิดค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ครั้งที่ 6 คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

เอกสารการสมัครสมาชิกบัตร

 • สมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งไม่เป็นบัญชีร่วมหรือบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ครั้งละ 100 บาท
 • ค่าทำบัตร ครั้งละ 100 บาท กรณีทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม หรือบัตรชำรุด หรือบัตรหาย
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท / ปี

เงื่อนไขการถอน

 • ธนาคารออกบัตรได้เพียงบัญชีละหนึ่งบัตรเท่านั้น หากถือบัตร ATM หรือบัตรออมสิน วีซ่า เดบิตอยู่ก่อนแล้ว ผู้ถือบัตรจะต้องยกเลิกบัตรเดิมก่อน