บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

ออมสินวีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต
สมาร์ท ไลฟ์ ที่ให้วงเงินคุ้มครองชีวิต
และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด

สิทธิประโยชน์

 • "บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์" ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับ
 • อุ่นใจ... กับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท
 • ไร้กังวล... กับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมรายปีเฉลี่ยวันละ 2.75 บาท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี
  999 บาท)
 • ด้วยสิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ ที่ให้วงเงินคุ้มครองชีวิต และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด

ลักษณะการให้บริการ

 • รูดซื้อสินค้าได้มากกว่า 29 ล้านแห่งทั่วโลก
  ที่มีเครื่องหมาย 
 • ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย
      
 • โอนเงินภายในบัตร โอนเงินภายในธนาคารออมสิน โอนเงินไปธนาคารอื่น
 • ชำระค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบาย
  ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ ได้ที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารออมสิน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • พนักงานขายที่ต้องเดินทางไปพบปะลูกค้าในที่ต่าง ๆ ตลอดเวลา
 • พนักงานโรงงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรทุกวัน
 • พนักงานส่งของ / ส่งเอกสาร ที่มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุรายวัน
 • พนักงานขับรถรับจ้าง / รถเช่า / รถบริการขนส่ง
 • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • พ่อค้า - แม่ค้าหาบเร่ / แผงลอย
 • บุคคลทั่วไปที่มองหาหลักประกัน สำหรับค่าใช้จ่าย
  ที่ไม่คาดการณ์ได้

คุณสมบัติผู้ใช้บัตร

 • มีบัญชีเผื่อเรียกเผื่อเรียก ของธนาคารออมสิน
 • อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอใช้บัตร

เอกสารการสมัครสมาชิกบัตร

 • สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

เงื่อนไขการใช้บัตร

หลักเกณฑ์เงื่อนไข รายละเอียด
1. ความคุ้มครอง  
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป
สูงสุด 500,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกาย
สูงสุด 500,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
สูงสุด 20,000 บาท/ครั้ง
ระยะเวลาคุ้มครอง ครั้งละ 1 ปี นับตั้งแต่วันสมัคร และคุ้มครองต่อเนื่องทุกปี เมื่อธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีได้
เงื่อนไขความคุ้มครอง สงวนสิทธิ์คุ้มครองวงเงินสูงสุด เพียง 1 บัตรต่อรายเท่านั้น
2. การทำธุรกรรมทางการเงิน วงเงินสูงสุดต่อวัน
ชำระค่าสินค้าและบริการได้ทุกร้านค้าทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย  200,000 บาท
ถอนเงิน 200,000 บาท
โอนเงินภายในบัตรเดียวกัน 200,000 บาท
โอนเงินภายในธนาคาร 200,000 บาท
โอนเงินข้ามธนาคารอื่น (ORFT) ครั้งละ
ไม่เกิน 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
100,000 บาท
ชำระค่าสินค้าและบริการได้ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 200,000 บาท
3. อัตราค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีปีละ 999 บาท
ค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม
(กรณีบัตรหาย อายัด หรือชำรุด)
999 บาท
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสิน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • สมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ 1 บัตรต่อคน เท่านั้น
 • ในกรณีผู้ถือบัตรฯ เรียกร้องรับค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว จากการสูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป / จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้าย / การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ บมจ.ทิพยประกันภัย จะยกเลิกความคุ้มครองในปีถัดไป