บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

GSB VISA DEBIT SMART LIFE

ให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ถือบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ทไลฟ์ สูงสุด 500,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน (บาท)
แรกเข้า 100
รายปี ปีละ 999

สิทธิประโยชน์หลัก

 • ให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ถือบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ทไลฟ์ สูงสุด 500,000 บาท
 • ให้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุด 200,000 บาทต่อวัน ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีเครื่องหมาย    แสดงอยู่หน้าร้านค้าหรือสถานบริการกว่า 29 ล้านแห่ง ทั่วโลก
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 200,000 บาท สำหรับการถอนเงิน โอนเงินภายในบัตร โอนเงินภายในธนาคารออมสิน ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน และเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย       ทุกเครื่องทั่วโลก
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย   
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก ตลอด 24 ชม.
 • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรของผู้ถือบัตร
 • ใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ที่เครี่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ซื้อสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • สามารถเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง