บัตรเครดิต เคทีซี – ออมสิน Visa

คุ้มค่าและสะดวกสบายกับสิทธิประโยชน์มากมาย

อุ่นใจกับความคุ้มครองจากแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางรวมถึงคู่สมรสและบุตร

คุ้มค่าและสะดวกสบายกับสิทธิประโยชน์มากมาย

อุ่นใจกับความคุ้มครองจากแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์
ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าตั๋วโดยสารยานพาหนะสาธารณะด้วยวงเงินประกันสูงสุด 1 ล้านบาท

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต เคทีซี – ออมสิน Visa

 • คุ้มค่ากับรายการสะสมคะแนนที่ไม่มีวันหมดอายุ ทุกๆ 25 บาท รับ 1 คะแนน สะสมครบทุก 1,000 คะแนน แลกสลากออมสินมูลค่า 100 บาท
 • เที่ยวทุกที่ ทั่วโลกได้ง่ายๆกับ    ทุกๆ
  25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เพื่อแลก 1 เคทีซีไมล์ สะสมแลกตั๋วเครื่องบินได้ทุกสายการบินสู่ทุกจุดหมายปลายทางทั่วโลกที่พอใจ และพิเศษเหนือใครด้วยบริการออกตั๋วเครื่องบินภายใน 24 ชั่วโมง
 • ส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 5% สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินและทัวร์ในประเทศ
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 • สิทธิพิเศษส่วนลดตลอดปี จากร้านค้าต่าง ๆ และสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย ทั่วประเทศ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ KTC Make Sense และ KTC It’s Real

เอกสารประกอบใบสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร
  ประจำตัวข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปัจจุบัน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทย โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย
  (WORK PERMIT) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน

บัตรเสริม

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร