ค้นหา

ประกาศผลการประกวดราคา

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
55 /2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

22 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
45(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำของแจกวาระปีใหม่ชิ้นเล็ก ประจำปี 2558 (กระเป๋าช้อปปิ้ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
54(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขารามอินทรา กม.7 กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
24(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
39(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำปฏิทินแขวน(ไทย) และปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
43 (อ)/2557

ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ อาคา 1 2 4 6 9 และอาคารเครื่องกล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

5 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
53(อ)/2557

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างจัดทำศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน (Call Center สายด่วน 1115) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

5 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
51(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
42(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างทำแฟ้มใส่กรมธรรม์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
12(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างทำเสื้อยืดสีชมพู ปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

25 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11