ค้นหา

ประกาศผลการประกวดราคา

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
52(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสงอาคาร 100 ปี ชั้น 7, 8, 9 และ 10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

17 ก.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
57(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ LASER SAMSUNG CLP 770ND, CLP775ND จำนวน 4 รายการ

8 ก.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
33 (อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ก.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
49(อ)/2557

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารออมสินสาขาพานทอง จังหวัดชลบุรี

27 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
60(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการสำรองพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ อาคารแอทสาทร ชั้น 11 กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

25 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
55 /2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

22 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
45(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำของแจกวาระปีใหม่ชิ้นเล็ก ประจำปี 2558 (กระเป๋าช้อปปิ้ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
54(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขารามอินทรา กม.7 กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
24(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
39(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำปฏิทินแขวน(ไทย) และปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11