ค้นหา

ประกาศผลการประกวดราคา

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
70(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

19 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
99(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตร่มยาวสำหรับแจกลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
66(อ.)/2557

ประกาศผลการประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
69(อ.)/2557

ประกาศผลการประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

18 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
91 (อ)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขานาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

13 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
3(อ.)/2557

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างทำของแจกวันออมสิน ประจำปี 2557 กระปุกออมสิน (แพะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
48(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

14 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
41(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน 284 เครื่อง พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
37(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างผลิตร่มสนาม ปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

7 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
52(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสงอาคาร 100 ปี ชั้น 7, 8, 9 และ 10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

17 ก.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11