ค้นหา

ประกาศผลการประกวดราคา

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
10(อ)/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์เช่าแห่งใหม่ และ WAN Core Switch พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

29 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
30(อ)/2558

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของระบบงาน ATM, ICAS, ICMG และ LIIMS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
11 (อ)/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์ Access Node จำนวน 147 ชุด พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
58(อ.)/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application Firewall ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

18 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
65(อ.)/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาถนนราษฎร์อุทิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

11 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
48(อ)/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระปุกออมสิน (ลูกเจี๊ยบ) เพื่อเป็นของแจกวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์

4 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
26(อ.)/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า - ออก (Door Access Control) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และศูนย์คอมพิวเตอร์ภาค จำนวน 7 ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
45 (อ)/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานซื้ออุปกรณ์ Reverse Proxy จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

11 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
56(อ.)/2558

ประกาศผลการประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหัวเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
35 (อ)/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11