ค้นหา

ประกาศผลการประกวดราคา

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
117(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

24 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
87(อ.)/2557

ประกาศผลลการประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Core Banking Systems (CBS) พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

23 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
90(อ.)/2557

ประกาศผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร (ITMX Access Node) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

23 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
82(อ.)/2557

ประกาศผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

23 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
108(อ.)/2557

ประกาศผลการประกวดราคา จ้างผลิตกระเป๋าเป้สะพายหลังเพื่อแจกลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
115(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งพาร์ทิชั่น ชั้น 7, 8, 9 และ 10 อาคาร 100 ปี ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
105(อ./2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
89(อ)/57

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ Service Desk พร้อมจ้างบำรุงรักษา เป็นระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
77(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินจะนะ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
65(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

24 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11