ค้นหา

ประกาศผลการประกวดราคา

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ส.45/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินเขตนครพนม จังหวัดนครพนม

18 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
16 (อ)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริษัทภายนอกเติมเงินและทำความสะอาดเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

22 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
4(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำ Mobile Booth พร้อมปรับปรุงสถานที่ เพื่อติดตั้งเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Self Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
36 (อ.)/2557

ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

18 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
19 (อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
1(ป.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการกุญแจเข้ารหัส (Key Management)

11 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
28 (อ)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา โครงการจ้างทำกระปุกออมสิน (หีบสมบัติ) เพื่อเป็นของแจกวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557

9 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
39(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

6 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
29 (อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

23 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
27 (อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11