ค้นหา

ประกาศผลการประกวดราคา

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
39(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำปฏิทินแขวน(ไทย) และปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
43 (อ)/2557

ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ อาคา 1 2 4 6 9 และอาคารเครื่องกล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

5 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
53(อ)/2557

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างจัดทำศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน (Call Center สายด่วน 1115) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

5 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
51(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
42(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างทำแฟ้มใส่กรมธรรม์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
12(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างทำเสื้อยืดสีชมพู ปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

25 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
ส.45/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินเขตนครพนม จังหวัดนครพนม

18 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
16 (อ)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริษัทภายนอกเติมเงินและทำความสะอาดเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

22 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
4(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำ Mobile Booth พร้อมปรับปรุงสถานที่ เพื่อติดตั้งเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Self Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
36 (อ.)/2557

ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

18 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11