ค้นหา

ประกาศผลการประกวดราคา

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
29 (อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

23 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
27 (อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
7(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

7 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
20(อ.)/2557

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE และอุปกรณ์ตู้ PABX (ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
21(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

17 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
8(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งผู้ฝาก โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

10 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

10 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

- PDF
10(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 70 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

18 มี.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
ส.14/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานราคาจ้างผลิตกระเป๋าอเนกประสงค์ โดยวิธีสอบราคา

18 มี.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
19/2557

ประกาศราคารายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Laser สี

14 มี.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
3/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์จดหมายเตือนให้ชำระหนี้

20 ก.พ. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11