ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ชร.ท.534/2558

จ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาเทิง โดยวิธีตกลงราคา

25 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชร.พ.208/2558

จ้างรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาพาน โดยวิธีตกลงราคา

25 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นน.1140/2558

จ้างรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาน่าน โดยวิธีตกลงราคา

25 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นน.ส.538/2558

จ้างรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาเวียงสา โดยวิธีตกลงราคา

25 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นน.ป.474/2558

จ้างรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาปัว โดยวิธีตกลงราคา

25 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชร.ซท.513/2558

จ้างรักษาความสะอาดหน่วยให้บริการวัดร่องขุ่น ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โดยวิธีตกลงราคา

25 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชร.ว.417/2558

จ้างรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาเวียงป่าเป้า โดยวิธีตกลงราคา

25 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นน.ท.546/2558

จ้างรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาท่าวังผา โดยวิธีตกลงราคา

25 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชร.ว.416/2558

จ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาเวียงป่าเป้า โดยวิธีตกลงราคา

25 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นน.น.300/2558

จ้างรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขานาน้อย โดยวิธีตกลงราคา

25 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11