ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
นว.ขน.2-663/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 2 จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีตกลงราคา

30 ก.ย. 2557 -

10 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 15

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเคาน์เตอร์/เทลเลอร์ จำนวน 4 ตัว ธนาคารออมสินสาขาคลองด่าน โดยวิธีตกลงราคา

30 ก.ย. 2557 -

10 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ.2057/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารสาขาตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีพิเศษ

30 ก.ย. 2557 -

10 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อภ.1-296/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะ ธนาคารออมสินภาค 1 โดยวิธีตกลงราคา

29 ก.ย. 2557 -

9 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อภ.1-297/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ ธนาคารออมสินภาค 1 โดยวิธีตกลงราคา

29 ก.ย. 2557 -

9 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 9

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อเสื้อของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินชุมชน โดยวิธีตกลงราคา

29 ก.ย. 2557 -

9 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.209/2557

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานสงเคราะห์ชีวิต โดยวิธีพิเศษ

29 ก.ย. 2557 -

8 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
107 (อ.)/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างทำของแจกวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (กระป๋องออมสิน) จำนวน 1,313,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

29 ก.ย. 2557 -

10 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
107 (อ.)/2557

ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างทำของแจกวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (กระป๋องออมสิน) จำนวน 1,313,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

29 ก.ย. 2557 -

2 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
86(อ)/2557

ประกาศร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล (File Integrity Checker) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

29 ก.ย. 2557 -

2 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11