ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
นปจ.อ.255/2558

ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก ธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรม 304 โดยวิธีตกลงราคา

3 ก.ค 2558 -

13 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
68(อ)/2558

ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3 ก.ค 2558 -

13 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.134/2558

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางนิตยสาร Hello

3 ก.ค 2558 -

3 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

3 ก.ค 2558

PDF -
33(อ.)/2558

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2 ก.ค 2558 -

12 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
33(อ.)/2558

ประกาศร่าง TOR ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

2 ก.ค 2558 -

6 ก.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF PDF
พ.136/2558

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในรายการ UPDATE THAILAND ทางสถานีโทรทัศน์ช่องทีวีโกลเบิลเน็ตเวิร์ค (TGN) โดยวิธีพิเศษ

2 ก.ค 2558 -

12 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.133/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ Mobile Banking ภายใต้ชื่อ "MyMO : My Money My Mobile" โดยวิธีพิเศษ

2 ก.ค 2558 -

11 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.135/2558

จ้างผลิตและวางสื่อทางสถานีโทรทัศน์ในรายการ ชัดทันข่าวเสาร์ - อาทิตย์ โดยวิธีพิเศษ

2 ก.ค 2558 -

11 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.139/2558

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO 29 และสื่อ Online โดยวิธีพิเศษ

2 ก.ค 2558 -

11 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
37(อ.)/2558

เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อหมึกและชุดแม่พิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

6 ก.ค 2558 -

30 ก.ค 2558

6 ก.ค 2558 -

10 ก.ค 2558

16 ก.ค 2558 -

16 ก.ค 2558

4 ส.ค. 2558

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11