ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ผบ.157/2558

จ้างบริษัทภายนอกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

27 พ.ค 2558 -

7 ก.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
27/2558

สอบราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูก จำนวน 3 รายการ

27 พ.ค 2558 -

16 มิ.ย 2558

2 มิ.ย 2558 -

12 มิ.ย 2558

2 มิ.ย 2558 -

12 มิ.ย 2558

15 มิ.ย 2558

PDF PDF
บร.อ.1248/2558

ประกาศราคากลางงานเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ค 2558 -

5 ก.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
8 (อ.)/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 ประเภท 37 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส๋

25 พ.ค 2558 -

4 ก.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
8(อ.)/2558

ประกาศร่าง TOR งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 ประเภท 37 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วิจารณ์วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2558)

25 พ.ค 2558 -

28 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
17/2558

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ COMPUPRINT SP40

22 พ.ค 2558 -

22 ก.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
39(อ.)/2558

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
39(อ.)/2558

ประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

22 พ.ค 2558

22 พ.ค 2558 -

27 พ.ค 2558

3 มิ.ย 2558

19 มิ.ย 2558

- PDF
36(อ)/2558

ประกาศราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 พ.ค 2558 -

30 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
32(อ.)/2558

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอาคารคลังพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

25 พ.ค 2558 -

5 ก.ค 2558

25 พ.ค 2558 -

28 พ.ค 2558

3 มิ.ย 2558

22 มิ.ย 2558

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11