ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
สพ.ท. 287/2557

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาทุ่งคอก โดยวิธีตกลงราคา

24 พ.ย. 2557 -

3 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นฐ. 452/2557

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขานครปฐม โดยวิธีตกลงราคา

24 พ.ย. 2557 -

3 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นฐ.ส. 643/2557

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาสนามจันทร์ โดยวิธีตกลงราคา

24 พ.ย. 2557 -

3 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นฐ. ก. 692/2557

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขากำแพงแสน งราคา

24 พ.ย. 2557 -

3 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นฐ.ด. 393/2557

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาดอนตูม โดยวิธีตกลงราคา

24 พ.ย. 2557 -

3 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นฐ.บ. 541/2557

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาบางเลน โดยวิธีตกลงราคา

24 พ.ย. 2557 -

3 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.พ. 377/2557

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาสุพรรณบุรี โดยวิธีตกลงราคา

24 พ.ย. 2557 -

3 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
65(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

24 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
ค.280/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาถนนนาใน (ป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต

21 พ.ย. 2557 -

31 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
93/2557

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมชั้นดาดฟ้าสำนักงานธนาคารออมสินภาค 4 จังหวัดสมุทรสาคร

24 พ.ย. 2557

24 พ.ย. 2557 -

4 ธ.ค. 2557

24 พ.ย. 2557 -

4 ธ.ค. 2557

8 ธ.ค. 2557

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11