ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
พ 199/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

17 ก.ย. 2557 -

27 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.201/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) ด้านการบริหารความเสี่ยงและผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน

17 ก.ย. 2557 -

27 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
98(อ)/2557

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 5 KVA ระยะเวลา 4 ปี สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

17 ก.ย. 2557 -

22 ก.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
98(อ)/2557

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 5 KVA ระยะเวลา 4 ปี สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

17 ก.ย. 2557 -

27 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
60/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาเชียงราย และสาขาเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีสอบราคา

16 ก.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
67/2557

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “บัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบมีประกัน” เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

16 ก.ย. 2557 -

16 พ.ย. 2557

17 ก.ย. 2557 -

29 ก.ย. 2557

17 ก.ย. 2557 -

29 ก.ย. 2557

30 ก.ย. 2557

PDF PDF
พ.200/2557

ประกาศราคากลางงานเช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 KVA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

16 ก.ย. 2557 -

16 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.64/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

16 ก.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
กบ.อ.307/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอ่าวลึก โดยวิธีตกลงราคา

16 ก.ย. 2557 -

26 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
89(อ.)/2557

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ Service Desk พร้อมจ้างบำรุงรักษา เป็นระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

16 ก.ย. 2557 -

5 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11