ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
กพ.บ.(บ)154/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

20 ต.ค. 2557 -

30 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ241/2557

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีพิเศษ

20 ต.ค. 2557 -

1 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.237/2557

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีพิเศษ

17 ต.ค. 2557 -

27 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อภ.15(ธ)2170/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางทราย โดยวิธีตกลงราคา

17 ต.ค. 2557 -

27 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 5

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยวิธีตกลงราคา

17 ต.ค. 2557 -

27 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.233/2557

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ PST รุ่น J-Series ขนาด 7 KVA จำนวน 64 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

17 ต.ค. 2557 -

25 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ.2417/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาจตุจักร โดยวิธีตกลงราคา

17 ต.ค. 2557 -

27 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.พ.(ส) 244/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Online Payment) ประเภทแผ่นพับ พร้อมใบแทรก จำนวน 420,000 แผ่น โดยวิธีตกลงราคา

17 ต.ค. 2557 -

27 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส. 69/2557

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขากระบุรี จังหวัดระนอง

16 ต.ค. 2557

16 ต.ค. 2557 -

27 ต.ค. 2557

16 ต.ค. 2557 -

27 ต.ค. 2557

28 ต.ค. 2557

PDF PDF
พ.236/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีลำลูกกา 1 จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีพิเศษ

16 ต.ค. 2557 -

26 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11