ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
บห.อ.2710/2557

ประกาศราคากลาง งานซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยวิธีพิเศษ

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นศ.ญ.588/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติธนาคารออมสินสาขาทุ่งใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชพ.ฐ.749/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างทำตู้ไฟป้ายชื่อธนาคารและป้ายดาดฟ้าธนาคารออมสินสาขาปฐมพร โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 15

ประกาศราคากลาง งานจ้างทำกระเป๋าชอปปิ้งเป็นของแจก โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.94/2557

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 10 KVA จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง อาคารแอทสาทร กรุงเทพฯ

25 พ.ย. 2557 -

8 ธ.ค. 2557

25 พ.ย. 2557 -

8 ธ.ค. 2557

25 พ.ย. 2557 -

8 ธ.ค. 2557

9 ธ.ค. 2557

- PDF
ส.94/2557

ประกาศราคากลางงานสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 10 KVA จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง อาคารแอทสาทร กรุงเทพฯ

25 พ.ย. 2557 -

5 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
92/2557

ประกาศราคากลางติดตั้งข่ายสายสื่อสารภายในอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 7 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

26 พ.ย. 2557 -

5 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
92/2557

ประกาศสอบราคาติดตั้งข่ายสายสื่อสารภายในอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 7 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีสอบราคา

26 พ.ย. 2557

26 พ.ย. 2557 -

8 ธ.ค. 2557

26 พ.ย. 2557 -

8 ธ.ค. 2557

9 ธ.ค. 2557

- PDF
พ.285/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 - ATM ให้รองรับระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษ

25 พ.ย. 2557 -

25 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
89/2557

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ

25 พ.ย. 2557

26 พ.ย. 2557 -

8 ธ.ค. 2557

26 พ.ย. 2557 -

8 ธ.ค. 2557

9 ธ.ค. 2557

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11