ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
62(อ.)/2558

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตลูกค้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2 ก.ย. 2558

2 ก.ย. 2558 -

8 ก.ย. 2558

14 ก.ย. 2558 -

14 ก.ย. 2558

30 ก.ย. 2558

- PDF
พ.200/2558

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 100 ปี (อาคาร15) และอาคารบริการ 5 ชั้น (อาคาร 16) จำนวน 6 ชุด (แบบรวมอะไหล่) เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษ

31 ส.ค. 2558 -

11 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชบ.อศ.602/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาสำนักงานสาขาสวนอุตสาหกรรมศรีราชา โดยวิธีตกลงราคา

31 ส.ค. 2558 -

11 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.199/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่และจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 12 ธนาคารออมสินสาขาถนนยุทธภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีพิเศษ

31 ส.ค. 2558 -

21 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สด.320/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 โดยวิธีกรณีพิเศษ

31 ส.ค. 2558 -

11 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สอ.ฆ.(1)194/58

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางนิตยสาร TAMAKO โดยวิธีตกลงราคา

31 ส.ค. 2558 -

11 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สอ.ฆ.(1)193/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ Business Smart โดยวิธีตกลงราคา

31 ส.ค. 2558 -

11 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สอ.ฆ.(1)199/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network เว็บไซต์ www.thaipublica.org โดยวิธีตกลงราคา

31 ส.ค. 2558 -

11 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สอ.ฆ.(1)200/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุ ขส.ทบ.FM 102 MHz ในรายการอุณหภูมิเศรษฐกิจ โดยวิธีตกลงราคา

31 ส.ค. 2558 -

11 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สอ.ฆ.(1)197/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุรายการ เก็บข่าวมาเล่า โดยวิธีตกลงราคา

31 ส.ค. 2558 -

11 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11