ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
21(อ.)/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ LASER SAMSUNG รุ่น ML3310ND, ML3710ND (MLT-D205L) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
ปอ.ช.(ป1) 21/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์นอกสถานที่ ณ มินิบิ๊กซี สาขา บางจากอ้อมน้อย จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

31 มี.ค. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป2) 33/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์นอกสถานที่ ณ Family Mart สาขาบ้านครู จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

31 มี.ค. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บร.อ.830/2558

เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสินสาขาลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีตกลงราคา

31 มี.ค. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บร.อ.874/2558

เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสินสาขาเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีตกลงราคา

31 มี.ค. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.59/2558

ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำนามบัตรตามรูปแบบเอกลักษณ์องค์กรใหม่ โดยวิธีพิเศษ

31 มี.ค. 2558 -

31 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.12/2558

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 14 (ตึก 8 ชั้น) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (ครั้งที่ 2)

27 มี.ค. 2558

27 มี.ค. 2558 -

7 เม.ย. 2558

27 มี.ค. 2558 -

7 เม.ย. 2558

8 เม.ย. 2558

- PDF
ธอ.อ.(ป2) 54/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์นอกสถานที่ ณ CP Fresh Mart จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

27 มี.ค. 2558 -

7 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป2) 455/2557

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์นอกสถานที่ ณ Family Mart จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

27 มี.ค. 2558 -

7 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปอ.ช.(ป1) 19/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11 จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

27 มี.ค. 2558 -

7 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11