ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
1(ป.)/2557

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการกุญแจเข้ารหัส (Key Management)

22 เม.ย. 2557 -

1 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
1(ป.)/2557

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการกุญแจเข้ารหัส (Key Management)

22 เม.ย. 2557

2 พ.ค 2557 -

16 พ.ค 2557

27 พ.ค 2557 -

27 พ.ค 2557

4 มิ.ย 2557

PDF PDF
พ.64/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสิน ประจำปี 2556

23 เม.ย. 2557 -

2 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ.574/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาสะพานพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

22 เม.ย. 2557 -

2 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ.578/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

22 เม.ย. 2557 -

2 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
17 (อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว จำนวน 211 เครื่อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

22 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
พ.62/2557

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในรายการ "บันทึกเมืองไทย" โดยวิธีพิเศษ

22 เม.ย. 2557 -

1 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
4/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีสอบราคา

21 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
พ.63/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อโทรทัศน์ภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงและสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต

22 เม.ย. 2557 -

2 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชพ.ขช.1-331/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 โดยวิธีตกลงราคา

21 เม.ย. 2557 -

31 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11