ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
101 (อ.)/2557

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตของสมนาคุณลูกค้าสมัครบัตรอิเล็กทรินิกส์ ประเภท ร่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 ต.ค. 2557 -

1 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
101 (อ.)/2557

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตของสมนาคุณลูกค้าสมัครบัตรอิเล็กทรินิกส์ ประเภท ร่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 ต.ค. 2557 -

24 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
พ.243/2557

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแรกมสำหรับโครงการ Internnet Banking โดยวิธีพิเศษ

21 ต.ค. 2557 -

21 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ตช.348/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตกระเป๋า Two in One สำหรับเป็นของที่ระลึกสำหรับลูกค้า โดยวิธีตกลงราคา

21 ต.ค. 2557 -

1 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
78/2557

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตพวงกุญแจยางหยอดสำหรับแจกลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแบบทรัพย์มั่นคง

21 ต.ค. 2557

22 ต.ค. 2557 -

4 พ.ย. 2557

22 ต.ค. 2557 -

4 พ.ย. 2557

5 พ.ย. 2557

- PDF
ส.79/2557

ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้ จำนวน 3 รายการ

21 ต.ค. 2557 -

1 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.79/2557

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้ จำนวน 3 รายการ

21 ต.ค. 2557

21 ต.ค. 2557 -

31 ต.ค. 2557

21 ต.ค. 2557 -

31 ต.ค. 2557

3 พ.ย. 2557

PDF PDF
80/2557

สอบราคาเช่าเครื่องปรับอากาศชนิด Precision Air Conditioning System พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณพื้นที่เช่าของธนาคาร ชั้น 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงครามจำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี

21 ต.ค. 2557 -

21 ธ.ค. 2557

22 ต.ค. 2557 -

4 พ.ย. 2557

22 ต.ค. 2557 -

4 พ.ย. 2557

5 พ.ย. 2557

PDF PDF
ธอ.อ.(ต) 835/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงสถานที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีตกลงราคา

21 ต.ค. 2557 -

1 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กพ.บ.(บ)154/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

20 ต.ค. 2557 -

30 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11