ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
บห.อ.1765/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพัทยา-สุขุมวิท จังหวัดชลบุรี โดยวิธีตกลงราคา

29 ส.ค. 2557 -

9 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พว.ค.113/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างทำหมวก Cycling cap เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการฯ ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน โดยวิธีตกลงราคา

29 ส.ค. 2557 -

9 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.188/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างทำแหวนทองคำที่ระลึกประดับเพชร ประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ

29 ส.ค. 2557 -

29 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.59/2557

ประกาศราคากลางงานซื้อหมึกและชุดแม่พิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคา

29 ส.ค. 2557 -

8 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.59/2557

ประกาศสอบราคาซื้อหมึกและชุดแม่พิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน 2 รายการ

29 ส.ค. 2557 -

11 ก.ย. 2557

29 ส.ค. 2557 -

10 ก.ย. 2557

29 ส.ค. 2557 -

10 ก.ย. 2557

11 ก.ย. 2557

PDF PDF
63/2557

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยูธยา 1 จังหวัดอยุธยา

28 ส.ค. 2557 -

28 ธ.ค. 2557

29 ส.ค. 2557 -

9 ก.ย. 2557

29 ส.ค. 2557 -

9 ก.ย. 2557

10 ก.ย. 2557

PDF PDF
64/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีสอบราคา

28 ส.ค. 2557 -

7 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
64/2557

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

28 ส.ค. 2557

28 ส.ค. 2557 -

8 ก.ย. 2557

28 ส.ค. 2557 -

8 ก.ย. 2557

9 ก.ย. 2557

PDF PDF
พ.186/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีพิเศษ

28 ส.ค. 2557 -

10 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.183/2557

ประกาศราคากลางจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายบิลบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีพิเศษ

28 ส.ค. 2557 -

8 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11