ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ธอ.อ.(ป1)139/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11

16 เม.ย. 2557 -

26 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นน.ส.140/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาเวียงสา โดยวิธีตกลงราคา

16 เม.ย. 2557 -

26 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พร.ม.118/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU (แบบแขวน) ธนาคารออมสินสาขาสูงเนิน โดยวิธีตกลงราคา

16 เม.ย. 2557 -

26 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป1)140/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.

16 เม.ย. 2557 -

26 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป1)136/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11

16 เม.ย. 2557 -

26 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
29 (อ.)/2557

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

17 เม.ย. 2557 -

24 เม.ย. 2557

17 เม.ย. 2557 -

24 เม.ย. 2557

30 เม.ย. 2557

19 พ.ค 2557

PDF PDF
บท.อ. 0340/2557

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาบุญสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี

11 เม.ย. 2557 -

21 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อช.ก. 66/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างทำหนังสือ คู่มือ การบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน จำนวน 6,000 เล่ม

11 เม.ย. 2557 -

21 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.54/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบจัดทำบูธ และจัดกิจกรรมบนเวที ในกิจกรรมออกบูธสลากออมสินสัญจรทั่วไทย ประจำปี 2557

11 เม.ย. 2557 -

21 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ. 534/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาบ่อวิน จังหวัดชลบุรี

11 เม.ย. 2557 -

21 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11