ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ชม.ภ.199/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาสารภี โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชม.ท.244/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชม.หด.306/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาหางดง โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชม.ด.349/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาดอยเต่า โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กท.บท.495/2557

จ้างบริษัทรักษาความสะอาดธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี หทัยราษฎร์ โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

13 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กท.อพ.325/2557

จ้างบริษัทรักษาความสะอาดธนาคารออมสินสาขาไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

13 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กท.ฟ(2) 529/2557

จ้างบริษัทรักษาความสะอาดธนาคารออมสินสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 2 โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

13 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชม.ชค.147/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาช้างคลาน โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กท.บร.239/2557

จ้างบริษัทรักษาความสะอาดธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีเคหะร่มเกล้า โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

13 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กท.ฟ.790/2557

จ้างบริษัทรักษาความสะอาดธนาคารออมสินสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

13 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11