ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ส.71/2557

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริหารพัสดุ และควบคุมสัญญาคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

31 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
อช.พ.418

ประกาศราคากลาง งานจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีตกลงราคา

30 ต.ค. 2557 -

10 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อภ.13-1142/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงานธนาคารออมสินภาค 13 โดยวิธีตกลงราคา

30 ต.ค. 2557 -

10 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 5

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 2 และทาสีอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีตกลงราคา

30 ต.ค. 2557 -

10 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.247/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสงเคราะห์ชีวิตที่จ้างพัฒนา จำนวน 4 สัญญา โดยวิธีพิเศษ

29 ต.ค. 2557 -

10 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.81/2557

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 14 (ตึก 8 ชั้น) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

30 ต.ค. 2557 -

10 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.81/2557

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 14 (ตึก 8 ชั้น) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

30 ต.ค. 2557

31 ต.ค. 2557 -

10 พ.ย. 2557

31 ต.ค. 2557 -

10 พ.ย. 2557

11 พ.ย. 2557

- PDF

จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor Nixdorf จำนวน 196 เครื่อง

27 ต.ค. 2557 -

8 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
ส.83/2557

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

30 ต.ค. 2557 -

20 พ.ย. 2557

30 ต.ค. 2557 -

12 พ.ย. 2557

30 ต.ค. 2557 -

12 พ.ย. 2557

13 พ.ย. 2557

- PDF
ส.83/2557

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีสอบราคา

30 ต.ค. 2557 -

11 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11