ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ธนาคารออมสินภาค 12

จ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาสตึก โดยวิธีตกลงราคา

29 ม.ค. 2558 -

9 มี.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 12

จ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาลำปลายมาศ โดยวิธีตกลงราคา

29 ม.ค. 2558 -

9 มี.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 12

จ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินสาขานางรอง โดยวิธีตกลงราคา

29 ม.ค. 2558 -

9 มี.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 12

จ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาบุรีรัมย์ โดยวิธีตกลงราคา

29 ม.ค. 2558 -

9 มี.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 12

จ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ โดยวิธีตกลงราคา

29 ม.ค. 2558 -

9 มี.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 12

จ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาโนนผึ้ง โดยวิธีตกลงราคา

29 ม.ค. 2558 -

9 มี.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 12

จ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาโขงเจียม โดยวิธีตกลงราคา

29 ม.ค. 2558 -

9 มี.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 12

จ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาถนนสถลมาร์ค โดยวิธีตกลงราคา

29 ม.ค. 2558 -

9 มี.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 12

จ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาน้ำยืน โดยวิธีตกลงราคา

29 ม.ค. 2558 -

9 มี.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 12

จ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินสาขานาจะหลวย โดยวิธีตกลงราคา

29 ม.ค. 2558 -

9 มี.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11