ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
พบ.436/2558

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเคาน์เตอร์เทลเลอร์ และโต๊ะเขียนใบฝาก-ถอน ของธนาคารออมสิน สาขาเพชรบุรี โดยวิธีตกลงราคา

29 เม.ย. 2558 -

9 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปอ.ช.(ต)308/2558

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสถานที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

29 เม.ย. 2558 -

9 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 14

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ธนาคารออมสิน เขตพระนครศรีอยุธยา 1 โดยวิธีตกลงราคา

29 เม.ย. 2558 -

9 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 14

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาตลาดพูนทรัพย์ จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีตกลงราคา

29 เม.ย. 2558 -

9 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค10

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาศรีสงคราม โดยวิธีตกลงราคา

29 เม.ย. 2558 -

9 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.13/2558

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเจาะสำรวจชั้นดินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน จำนวน 11 แห่ง (ครั้งที่ 2)

29 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
สอ.ฆ.(1)102/2558

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลช่อง TNN 24 รายการ"CEO360องศา"

29 เม.ย. 2558 -

9 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.36/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายบิลบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีพิเศษ

29 เม.ย. 2558 -

8 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.85/2558

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อสารคดีสั้น ทางโทรทัศน์ ในรายการ สุขแบบไทยใจพอเพียง โดยวิธีพิเศษ

29 เม.ย. 2558 -

29 ก.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.87/2558

ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT 2015” โดยวิธีพิเศษ

29 เม.ย. 2558 -

8 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11